Czech Republic

Shrnutí českého zákona o ochraně spotřebitele

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele si spotřebitelé mohou podle povahy závady (podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy) vybrat, zda si nechají vadné zboží nebo zboží nevyhovující smlouvě o prodeji zdarma buď opravit, nebo vyměnit.

Pokud je oprava nebo výměna nemožná či neúměrná nebo pokud spotřebitel po provedené opravě nemůže opravené zboží řádně používat, může si spotřebitel vybrat, zda bude požadovat snížení ceny, nebo odstoupí od smlouvy vrácením produktu výměnou za vrácení peněz v plné výši. Primární odpovědnost nese prodávající, což může být v případě, že zboží bylo zakoupeno v online obchodě společnosti OLMI. Tato práva jsou promlčena dva roky od dodání zboží.

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele se záruka vztahuje na všechny závady nebo nevyhovující vlastnosti zboží zakoupené na základě smlouvy, které se projeví do 2 let od dodání, pokud závada nebyla zaviněna nesprávným používáním nebo běžným opotřebením. Důkazní břemeno prokázání toho, že závada nebo nevyhovující vlastnost byly způsobeny běžným opotřebením, je obecně na straně prodávajícího.

Máte-li zájem o další informace týkající se českého zákona o ochraně spotřebitele, navštivte webové stránky České obchodní inspekce na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/.