Denmark

Opsummering af den danske forbrugerlovgivning

I henhold til dansk forbrugerlovgivning kan en forbruger vælge at få repareret eller erstattet en fejlbehæftet vare eller en vare, som ikke er i overensstemmelse med salgskontrakten, medmindre omkostningen eller byrden for forhandleren er urimelig, eller hvis en reparation eller erstatning ikke kan lade sig gøre. Hvis forhandleren ikke tilbyder en reparation eller erstatning, kan forbrugeren vælge at få en tilsvarende reduktion i købsprisen eller trække sig ud af kontrakten ved at returnere produktet til gengæld for fuld refusion, hvis den manglende overensstemmelse er faktisk konstateret. Denne ret udløber to år efter levering af varen, og forbrugeren skal give forhandleren besked indenfor et rimeligt tidsrum fra det øjeblik, at fejlen er konstateret. Det primære ansvar ligger hos forhandleren, som er OLMI, hvis varen er købt i OLMI onlinebutik.

I henhold til den danske forbrugerlovgivning anses fejl eller manglende overensstemmelse mellem vare og kontrakt, som forekommer indenfor 6 måneder efter levering, som værende til stede på leveringstidspunktet. Efter udløb af denne 6 måneders periode, ligger bevisbyrden for, at fejl eller manglende overensstemmelse mellem vare og kontrakt var til stede ved leveringen, hos forbrugeren.

For at få yderligere oplysninger om den danske forbrugerlovgivning skal man besøge det europæiske forbrugercenters websted http://www.forbrugereuropa.dk.