Finland

Suomen kuluttajansuojalain yhteenveto

Olmi tuotteiden osalta varmistamme, että tarjoamme korjaaminen tai vaihtaminen erikoishyödykkeen kohtuullisessa ajassa.

Suomen kuluttajansuojalain nojalla kuluttajat voivat vaatia, että vialliset tuotteet tai tuotteet, jotka eivät ole myyntisopimuksen mukaisia, korjataan tai vaihdetaan ilmaiseksi. Jos korjauksen tai vaihdon kustannus tai vaiva myyjälle on kohtuuton tai jos korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta, kuluttaja voi joko saada alennuksen hintaan tai vetäytyä sopimuksesta palauttamalla tuotteen täyttä hyvitystä vastaan. Kuluttajalla ei ole oikeutta vetäytyä sopimuksesta ja saada hyvitystä, jos sopimuksen vastaisuus on vähäinen. Kuluttajat voivat vaatia korvausta myyjältä tai saman sopimusketjun aiemmalta myyjältä, ja heidän on tehtävä vaatimus kohtuullisessa ajassa vian löytämisestä. Mitään kiinteää aikarajaa ei ole.

uomen kuluttajansuojalain nojalla minkä tahansa tuotteiden vian tai sopimuksenvastaisuuden, joka ilmenee kuuden kuukauden kuluessa toimittamisesta, oletetaan olleen olemassa toimitusajankohtana. Kuuden kuukauden jakson päätyttyä sen, että vika tai sopimuksenvastaisuus oli olemassa toimitusajankohtana, todistaminen on yleisesti ottaen kuluttajan vastuulla.

Lisätietoja Suomen kuluttajansuojalaista saat Euroopan kuluttajakeskuksen sivustosta osoitteessa http://www.ecc.fi/.