Latvia

Sazinieties ar OLMI, lai iegūtu vairāk informācijas par patērētāju aizsardzības likumiem.

Lielākajā daļā ES dalībvalstu patērētāji var pieprasīt tiesības tikai uz trūkumiem, kas bija piegādes laikā. Pēc sešiem mēnešiem no piegādes dienas patērētājam parasti jāpierāda, ka piegādes laikā bija kāds defekts (ieskaitot latentus defektus). Apmeklējiet vietējo Eiropas patērētāju centru un uzziniet, kā tas tiek definēts jūsu valstī. Īpaši izpildes laikā (skatīt iepriekš) patērētāji var pieprasīt bezmaksas remontu vai nomaiņu, ja prece neatbilst līgumā paredzētajiem nosacījumiem.

Lielākajā daļā ES dalībvalstu patērētāji var izmantot savas tiesības saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu tikai pret pārdevēju, no kura viņi iegādājās produktu. Patērētāji, kas iegādājas OLMI produktus, var izmantot savas tiesības pret OLMI.

Informācija par Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības likumiem ir atrodama Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra vietnē: https://www.ecclatvia.lv/lv/