Norway

Kontakt OLMI for mer informasjon om forbrukerbeskyttelseslover.

I de fleste EU-land kan forbrukere bare kreve rettigheter til mangler som var til stede på leveringstidspunktet. Etter 6 måneder fra leveringsdatoen må forbrukeren vanligvis bevise at en mangel (inkludert latente mangler) var til stede på leveringstidspunktet. Besøk ditt lokale europeiske forbrukersenter og se hvordan det er definert i landet ditt. Forbrukere kan særlig i løpet av utførelsesperioden (se over) be om en gratis reparasjon eller utskifting hvis produktet ikke oppfyller betingelsene som er angitt i kontrakten.

I de fleste EU-land kan forbrukere bare utøve sine rettigheter i henhold til forbrukerbeskyttelsesloven mot selgeren som de kjøpte produktet fra. Forbrukere som kjøper OLMI-produkter, kan utøve sine rettigheter mot OLMI.

Du finner informasjon om norsk forbrukerkjøpslov på nettstedet til European Consumer Centre på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.