Sweden

Sammanfattning av svensk konsumentlag

Enligt svensk konsumentlagstiftning kan konsumenten välja att få defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpekontrakten reparerade eller ersatta utan kostnad. Om en reparation eller byte inte är möjligt eller innebär en orimlig kostnad eller börda för säljaren kan konsumenten välja att få prisavdrag eller att avbryta kontraktet och lämna tillbaka produkten i utbyte mot en fullständig återbetalning, förutsatt att felet har väsentlig betydelse för konsumenten och att produktens värde inte har minskat på grund av konsumentens åtgärder. Säljaren bär det huvudsakliga ansvaret för att tillhandahålla en lösning om ett anspråk är giltigt. Dessa rättigheter gäller tre år från leveransen av varorna och konsumenten måste meddela säljaren inom en rimlig tid efter att felet har upptäckts. Dessa tidsbegränsningar gäller inte när säljaren visat kraftig vårdslöshet, bryter mot god tro eller om felet bryter mot lagstadgat försäljningsförbud eller ett markant bristfälligt säkerhetsfel.

Enligt svensk konsumentlagstiftning förutsätts det att defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpeavtalet som upptäcks inom 6 månader från leveransen förekom vid leveranstiden. När de 6 månaderna har upphört går normalt bevisbördan för defekta varor eller varor som inte överensstämmer med säljavtalet över till konsumenten.

Gå till webbplatsen Konsument Europa på www.konsumenteuropa.se om du vill veta mer om svensk konsumentlagstiftning.